BMIAtsakomybės apribojimas

Teisinė informacija

Naudojimosi sąlygos


1. NUOSAVYBĖS TEISĖS

Svetainė ir joje pateiktas turinys (tekstai, vaizdai, animacija, logotipai, šūkiai ir pan.) saugomi autorių teisių ir prekių ženklų įstatymų. 

2. NAUDOJIMASIS IR KOPIJAVIMAS

Jūs galite peržiūrėti Svetainės turinį, atsisiųsti ir atsispausdinti jį, taip pat naudotis joje pateiktomis funkcijomis. Norint atlikti bet kokį turinio pakeitimą, jį kopijuoti, platinti ar kitaip pateikti, reikia gauti aiškų rašytinį „BMI Group“ leidimą. Gavus leidimą kopijuoti, platinti ar kitaip pateikti Svetainės turinį, šalia jo turi būti nurodomas šaltinis. Nuoroda pateikiama tokia forma: „Šaltinis: www.bmigroup.com ir „© BMI Group Holdings UK Limited UK Ltd“.

3. NUORODOS

Draudžiama keisti šią Svetainę ir (arba) jos turinį be rašytinio „BMI Group“ leidimo. Jūs galite įprastais būdais susieti Svetainę ar atskirus jos puslapius su kitomis internetinėmis svetainėmis. Jokia tokia nuoroda dėl jos pateikimo būdo ar tipo arba Svetainės ar jos turinio pristatymo (pavyzdžiui, įterptojo rodinio ar įterpimo į kitą svetainę naudojant rėmelius) negali sudaryti neteisingo įspūdžio dėl Svetainės ir jos turinio autorystės. „BMI Group“ pasilieka teisę pareikalauti pašalinti tokias nuorodas į Svetainę. Visos Svetainėje pateikiamos išorinės nuorodos (pavyzdžiui, į trečiųjų šalių svetaines) sukurtos jūsų patogumui. Atkreipkite dėmesį, kad pasirinkę šias nuorodas jūs išeinate iš „BMI Group“ Svetainės. „BMI Group“ nekontroliuoja tokių svetainių, į kurias patenkama atsidarius nuorodą, turinio ir neprisiima jokios atsakomybės už žalą, kurią lankytojai gali patirti lankydamiesi šiose svetainėse, peržiūrėdami, atsisiųsdami ar kitaip naudodami jų turinį. Trečiųjų šalių svetainėse pateikiamos nuorodos į „BMI Group“ Svetainę nereiškia, kad „BMI Group“ sutinka su tų svetainių turiniu ar prisiima už jį atsakomybę.

4. PATIKIMUMAS

„BMI Group“ imasi visų priemonių, kad Svetainėje būtų pateikiama teisinga, išsami ir aktuali informacija. Vis dėlto „BMI Group“ rekomenduoja prieš naudojantis šia informacija įsitikinti, ar ji yra tiksli. „BMI Group“ neprisiima atsakomybės už Svetainės turinį ar žalą, patirtą peržiūrint ir atsisiunčiant Svetainės turinį arba juo naudojantis.

5. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

Lankydamiesi Svetainėje galite susisiekti su „BMI Group“ el. paštu kreipdamiesi į grupės komunikacijos direktorių: Compliance@BMIGroup.com. Kiekvieno atitinkamo naudotojo pateikti asmens duomenys saugomi siekiant atsakyti į jo užklausą. Kai duomenų nebereikia šiems tikslams pasiekti, duomenys pašalinami, jei tai neprieštarauja teisiniams reikalavimams dėl duomenų saugojimo arba nesate davę savo sutikimo dėl ilgesnio jų saugojimo termino. Tvarkyti minėtus jūsų asmens duomenis yra būtina siekiant atsakyti į jūsų užklausą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punkto pirmas sakinys). Kiti jūsų kontaktinėje formoje savanoriškai pateikti duomenys tvarkomi remiantis BDAR punktu dėl interesų pusiausvyros (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkto pirmas sakinys). Jūs galite bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų saugomi ir tvarkomi jūsų asmens duomenys, parašydami el. laišką adresu Compliance@BMIGroup.com.

6. PAREIŠKIMAS DĖL DUOMENŲ APSAUGOS TEIKIANT ELEKTRONINES PARAIŠKAS

Svetainėje galite užsisakyti el. paštu siunčiamus pranešimus apie laisvas darbo vietas, svetainėje arba el. paštu kandidatuoti į „BMI Group“ ir jos filialų siūlomas darbo ar praktikos vietas. Šalia kitų teisinių reikalavimų tokiems elektroniniams pranešimams ir paraiškoms taikomas Pareiškimas dėl duomenų apsaugos. Remdamiesi jūsų internetu pateikta paraiška, mes tvarkome jūsų „BMI Group“ elektronine forma pateiktus asmens duomenis paraiškos apdorojimo tikslais. Tvarkyti juos yra būtina siekiant jūsų prašymu imtis veiksmų prieš sudarant sutartį (žr. BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punkto pirmą sakinį). Prieš pateikdami mums savo asmens duomenis, įdėmiai perskaitykite šį Pareiškimą dėl duomenų apsaugos. Šiame 6 punkte nurodytas Pareiškimas dėl duomenų apsaugos taikomas šalia kitų teisinių pranešimų. 

6.1. Duomenų perdavimas

Kreipdamiesi į „BMI Group“ ir jos dukterines įmones internetu ar el. paštu, jūs pateikiate „BMI Group“ savo asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, pašto ir elektroninio pašto adresai, taip pat informaciją apie savo išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją, pažymėjimus ir kitą informaciją bei dokumentus, kurie dažniausiai naudojami kandidatuojant į darbo vietą. Pateikdami specialios kategorijos asmens duomenis (pavyzdžiui, apie etninę kilmę, politines pažiūras, narystę profesinėse sąjungose, fizinę ar psichinę sveikatą, taip pat apie religinius ar filosofinius įsitikinimus, bendrai vadinamus „neskelbtinais duomenimis“, žr. BDAR 9 straipsnio 1 dalį), dėl savo pačių interesų atskleiskite tik tuos, kuriuos tikrai norite mums perduoti. Mes nesitikime, kad jūs pateiksite šiuos neskelbtinus duomenis ir neprašome jų atsiųsti. Daugiau informacijos apie tai, kaip naudojame kandidatų asmens duomenis, ieškokite darbuotojams ir rangovams skirtame BMI pranešime apie privatumą, kurį galite rasti čia. Pateikdami savo duomenis, jūs sutinkate, kad mes juos saugotume ir naudotume taip, kaip numatyta teisės aktuose, Naudojimosi šia svetaine sąlygose ir šiame Pareiškime dėl duomenų apsaugos. Teikiant elektroninę paraiškos formą, jūsų informacija ir failai „BMI Group“ persiunčiami tik tuo atveju, jei atitinkamame formos laukelyje pažymite, jog sutinkate, kad jūsų duomenys būtų renkami, saugomi ir naudojami šiame Pareiškime dėl duomenų apsaugos nustatyta tvarka. 

6.2. Duomenų saugojimas, naudojimas ir šalinimas

Jūsų pateiktą informaciją ir dokumentus „BMI Group“ saugo ir naudoja tik jūsų paraiškai užfiksuoti bei apdoroti, taip pat susisiekimo su jumis tikslais. Patenkinus jūsų paraišką, jūsų pateikta informacija ir dokumentai gali būti naudojami toliau per visą jūsų darbo santykių laikotarpį. Kitu atveju jūsų informaciją ir dokumentus „BMI Group“ saugos šešis mėnesius po įdarbinimo proceso pabaigos (nebent vietos įstatymais numatytas trumpesnis laikotarpis), kad galėtų atsakyti į visus su jūsų kandidatūra susijusius klausimus, vykdyti teisinius įsipareigojimus ir pareikšti, vykdyti arba apginti visus esamus arba potencialius reikalavimus. Pasibaigus šiam laikotarpiui duomenys paprastai pašalinami. Daugiau informacijos apie tai, kaip „BMI Group“ saugo, naudoja ir ištrina kandidatų asmens duomenis, ieškokite darbuotojams ir rangovams skirtame BMI pranešime apie privatumą, kurį galite rasti čia. Jei leidote mums perduoti jūsų duomenis ir dokumentus „BMI Group“ įmonėms pažymėdami atitinkamą laukelį arba patvirtindami savo sutikimą paraiškos el. paštu siuntimo metu, mes persiųsime jūsų dokumentus kitoms grupės įmonėms, kurios gali turėti jums tinkamų laisvų darbo vietų. 

6.3. Duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Jūsų paraiškos apdorojimo tikslais mes pasiliekame teisę perduoti jūsų duomenis ir dokumentus konsultantams personalo paieškos klausimais ir panašias paslaugas teikiantiems specialistams, kuriuos mes galime pasamdyti dėl darbuotojų atrankos. Šie konsultantai yra įsipareigoję saugoti duomenis taip pat, kaip ir mes. Be to, jums nedavus aiškaus sutikimo arba nepateikus oficialaus leidimo, jūsų duomenys ir dokumentai, persiųsti kartu su elektronine paraiška, nebus perduoti trečiosioms šalims.

6.4. Atsisakymas, paraiškos atšaukimas

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti mums duotą savo sutikimą dėl tolesnio jūsų pateiktų asmens duomenų saugojimo ir naudojimo. Be to, jūs visuomet galite atšaukti savo paraišką. Jums atšaukus paraišką, jūsų duomenys ir dokumentai bus pašalinti iš kandidatų duomenų banko minėta tvarka. Be to, pildydami elektroninę paraišką, galite bet kuriuo metu pareikalauti, kad „BMI Group“ ištrintų bet kuriuos jūsų persiųstus konkrečius duomenis ar dokumentus. Tokius prašymus tvarkome laikydamiesi BDAR nuostatų.

6.5. Kontaktinė informacija

Iškilus bet kokiems klausimams dėl paraiškų tvarkymo procedūros ar duomenų apsaugos rašykite el. pašto adresu Privacy@StandardIndustries.com.

7. SLAPUKAI

Svetainėje naudojami slapukai – maži failai, leidžiantys įrašyti su įrenginiu susijusią informaciją į galutinius naudotojo įrenginius (kompiuterį, išmanųjį telefoną ir pan.). Jie leidžia užtikrinti patogesnį naudojimąsi Svetaine, efektyvesnį bei patikimesnį jos veikimą, ypač padeda optimizuoti jums skirtų mūsų produktų ir paslaugų kokybę, taip pat ateityje jums teikti tikslinę informaciją. Svetainėje naudojami mūsų įrašomi vadinamieji pirmosios šalies slapukai ir trečiosios šalies slapukai, kuriuos nustato išoriniai paslaugų teikėjai tam tikriems tikslams pasiekti. Daugelis „BMI Group“ naudojamų slapukų yra seanso slapukai, kurie automatiškai ištrinami išėjus iš Svetainės. Šie slapukai mums leidžia atpažinti jūsų naršyklę, kai kitą kartą apsilankote mūsų Svetainėje. Norėdami gauti daugiau informacijos apie šioje svetainėje naudojamus aktualius slapukus, spauskite čia . Naudotojas gali pasirinkti, kaip naudoti šiuos slapukus. Visos dabartinės naršyklės leidžia apriboti arba visiškai užblokuoti visų ar tik tam tikrų svetainių slapukų įrašymą. Tačiau atkreipiame dėmesį, jog atsisakius slapukų suprastės mūsų svetainės veikimo kokybė ir bus sunkiau ja naudotis. Daugelį internetinės reklamos slapukų galima tvarkyti JAV svetainėje http://www.aboutads.info/choices arba Europos svetainėje http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/. Visi naudotojo duomenys (tokie kaip IP adresas, vartotojo vardas ir pan.) saugomi anonimiškai, kad būtų neįmanoma nustatyti asmens tapatybės.

8. „GOOGLE ANALYTICS“

Svetainėje naudojamasi „Google Analytics“ žiniatinklio analizės paslauga ir su ja susijusiomis funkcijomis. Paslaugą teikia bendrovė „Google Inc.“, įsikūrusi adresu 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, JAV (toliau – „Google“). „Google Analytics“ naudoja slapukus – jūsų kompiuteryje įrašomus tekstinius failus, kaip buvo aprašyta šiame Atsakomybės apribojimo dokumente. Slapukų surinkta informacija apie mūsų internetinius produktus ir paslaugas paprastai persiunčiama į „Google“ serverį JAV ir ten saugoma. Tačiau portale esant įjungtai IP adreso anonimizavimo funkcijai, „Google“ iš anksto sutrumpins jūsų IP adresą ES valstybėse narėse ar kitose šalyse, pasirašiusiose Europos ekonominės erdvės susitarimą. Visas IP adresas į „Google“ serverį JAV siunčiamas ir ten sutrumpinamas tik išskirtiniais atvejais. „Google“ šią informaciją naudoja „BMI Group“ vardu siekdama įvertinti, kaip naudojamasi „BMI Group“ internetiniais produktais ir paslaugomis, parengti tokių internetinių produktų ir paslaugų veikimo ataskaitas, taip pat teikti mums kitas paslaugas, susijusias su naudojimusi mūsų internetiniais produktais bei paslaugomis ir svetaine. Remiantis apdorotais duomenimis, bus sukurti anonimizuoti naudotojų profiliai. Naudotojo naršyklės perduotas IP adresas nebus susietas su kitais „Google“ duomenimis. Naudotojai gali nustatyti savo naršyklės programinę įrangą taip, kad ji blokuotų slapukų įrašymą. Jie taip pat gali nustatyti, kad „Google“ negautų ir neapdorotų slapukų surinktų duomenų apie naudojimąsi mūsų internetiniais produktais ir paslaugomis atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės papildinį spustelėję šią nuorodą: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Atkreipkite dėmesį, kad kai kurios pasenusios naršyklės gali nepalaikyti „Google“ atsisakymo naršyklės papildinio. Naudodamiesi sena naršykle, pasitikrinkite savo naršyklės nustatymus, susijusius su slapukų išjungimu. Daugiau informacijos apie „Google“ duomenų naudojimą reklamos tikslais ir nustatymus bei atsisakymo parinktis galite rasti šiose „Google“ svetainėse: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en („Kaip „Google“ naudoja duomenis jums naudojantis mūsų partnerių svetainėmis ar programomis“), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Kaip „Google“ naudoja slapukus reklamos tikslais“), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Informacijos, kurią „Google“ naudoja jums skirtiems reklaminiams skelbimams pateikti, valdymas“) ir
 http://www.google.com/ads/preferences („Jums pateikiamų „Google“ reklaminių skelbimų valdymas“).

9. JURISDIKCIJA

Visi dėl naudojimosi Svetaine ir (arba) jos funkcijomis iškilę tiesiniai ginčai bus sprendžiami remiantis Anglijos ir Velso įstatymais. Anglijos ir Velso teismai turi išskirtinę jurisdikciją spręsti visus dėl Svetainės ir (arba) jos funkcijų iškilusius ginčus.